Inga åtgärder krävs för easee

Elsäkerhetsverket beslutade den  22 april 2024 att inga ytterligare åtgärder krävs för redan installerade laddboxar av märkes easee och modellerna HOME respektive CHARGE.

Läs hela beslutet på elsäkerhetsverkets hemsida:

Nytt beslut i Easee-ärendet